Loading...

Looptijd van de schuld

Op 31 maart 2024 zijn, door het gevoerde rentebeleid, 95,52% van de lopende leningen afgedekt met een vaste rentevoet. De gemiddelde intrestkost bedraagt 2,30% per 31 maart 2024 ten opzichte van 2,06% op 31 maart 2023.