Loading...

Corporate Governance Charter

Het Corporate Governance Charter (het “Charter”) werd opgesteld door de raad van bestuur van Retail Estates. De raad van bestuur herziet het Charter op regelmatige tijdstippen en brengt er de volgens hem noodzakelijke en adequate wijzigingen in aan. De laatst herwerkte versie van het Charter werd goedgekeurd op 17 februari 2023, met ingang van 1 april 2023.

Retail Estates doet al het mogelijke om op elk ogenblik te beantwoorden aan de principes met betrekking tot corporate governance zoals uiteengezet in de Belgische Corporate Governance Code 2020, zonder evenwel afbreuk te doen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen (met name het WVV en de GVV-wetgeving) en de statuten van de Vennootschap.

Elke wijziging in de wetgeving of de statuten zal zo nodig de wijziging van (de betreffende bepalingen van) dit Charter tot gevolg hebben, zodat het in overeenstemming blijft met de wettelijke en statutaire bepalingen.